Pero yung alam na natin pinagdududahan pa rin natin. Yung iba naman dahil sa trabaho at gahaman sa pera, kinalimutan na ang asawa. Siyempre naman, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin! Eros, diyos na bata sa mitolohiyang Griyego. We overcome anumang pagsubok o challenges sa buhay because of Christ na siyang nagtagumpay na para sa atin (John 16:33). Paano ako makatitiyak na secured ako in the loving hands of God? Hindi lang tayo mananalo ng isang puntos, tulad ng isang player ng Toronto Raptors na naka-buzzer beater 0.5s na lang ang natitira sa game clock vs Boston Celtics. ( Log Out /  We need you to help us finish well. 38-39 ay expression ng strong conviction na meron siya. O baka dahil sa hirap ng panahon ngayon, nagkakaroon ka na ng pagdududa sa pag-ibig ng Diyos sa ‘yo. Hindi lang ito yung walang aircon pag mainit, walang internet pang-online meetings. So, as you walk in obedience at makita mo ang paggabay ng Diyos sa yo, the more you will experience assurance. Kung Christian ka, wag mo ring sasabihin sa mga unbelievers, kapag meron silang matinding pagsubok, “Kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo ‘yan.” No, ang tagumpay sa anumang pagsubok sa buhay ay makakamit lang ng mga nakay Cristo. Bm Em Pag-ibig ni Hesus ang s'yang sumakop sa C Am D7 Bawat pusong uhaw sa pag Kahit mangako pa tayo sa isa’t isa—in sickness or in health, for richer or for poorer, for better or worse, til death do us part. “Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa” (Rom. 01 - 09 - 2011 PM: KALUNGKUTAN, KAPIGHATIAN, AT MALALIM NA KALUMBAYAN (Grief, Heaviness, and Deep Sorrow) 01 - 01 - 2011 PM: ANG MGA PAGHIHIRAP NI KRISTO Change ), You are commenting using your Facebook account. “Christians are more than conquerors, because God turns everything—even suffering and death—into good” (ESV Study Bible). Dahil sa prone tayo sa unfaithfulness, merong naghihiwalay. Ngayon din sa iba nating mga kapatid sa Panginoon sa mga lugar na inuusig ang mga Christians. Kaya may follow up question si Paul sa v. 35. At balang araw, itong inaasahan natin ay magiging realidad, our faith will turn to sight, and we will see Jesus face to face, Christ our hope in life and death. Sama-sama tayo sa labang ito. Kapatid alam mo ba? Alam mo bang mahal ka Niya? Yung iba dahil sa hirap sa buhay, naghahanap ng iba na mapera na di tulad ng asawa niya. Ito ay walang pagkakamali o kasalanan (Hebreo 12:6). “Let your steadfast love come to me, O LORD, your salvation accordin... g to your promise” (Psalm 119:41 ESV); “Sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo, ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako” (MBB). Ang pagkakaiba natin sa mga non-Christians? Kaya sabi ni Pablo sa v. 37, “No, in all these things we (us who are in Christ) are more than conquerors through him who loved us.”. Hindi ito baka sakali, hindi ito yung itataya mo ang buhay mo, bahala na kung ano ang mangyayari but you’re hoping for the best outcome. So kapag nanghihina ang loob, o nag-aalinlangan ka, o nababalisa ka sa mangyayari bukas, pray to God na ipaunawa sa ‘yo ang mga salita niyang ito, na bumaon ito sa puso mo, para mas tumibay at lumalim at humigpit ang pagkapit mo sa kanya. Habang nandito pa tayo sa mundo, ang Espiritu na naninirahan sa atin ang tumutulong sa atin para labanan ang kasalanan (v. 13), maging katulad ni Cristo (v. 29) at magpatuloy na magtiwala at umasa sa mga pangako ng Diyos (sanctification). Ang tunay na pag-ibig ay banal at natatapos na alituntunin mula sa trono ng Diyos na nakakakita ng malakas na lugar sa puso ng Kanyang mga tao. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Di tulad ng mga mag-asawa. 8:28). Ang tinutukoy niya dito ay yung pag-ibig ni Cristo sa atin. Copyright © WMSCOG SERMON All Rights Reserved. Panghuli, ang pag-ibig ng Diyos ay pinatunayan niya sa determinasyon ng ating Panginoon na ituloy ang kanyang misyon kahit ano pa ang mangyari. Natatabunan na ng ibang mga kinahuhumalingan mo. Ito ang utos ng Diyos dahil nais ng Panginoon na maging katulad natin siya. Inako na ni Jesus ang lahat ng parusa na nararapat sa atin. Pero siyempre may gagawin din tayo in response. Bilang mga anak ng Diyos, nararapat lamang na siya ay ating tularan at sundin. Paano kung sobrang laki ng kasalanan ang nagawa ko at magsawa na siyang magmahal sa akin? Gusto niya ring maging siguradong-sigurado tayo. Sa bawat tanong na yan, alam natin ang sagot. v. 33—”Who shall bring any charge against God’s elect?” Sino nga naman ang makapag-aakusa pa sa atin para baligtarin ang no-guilty/righteous in Christ verdict sa atin ng Diyos? Kaya nga nag kakaroon tayo ng pag hingi ng kapatawaran sa Diyos dahil gusto ng Diyos ay ang bawat mapunta sa paraiso, tulad ng ipinapangako niya sa ating lahat. No! This is not just a knowledge or intellectual issue. Maging ang mga babaing ito ay makalilimot, ngunit ako ay hindi makalilimot sa iyo.” —ISAIAS 49:15. Kailangan din namin kayo. 8:29), and it will last for gazillion years in eternity. Kailangan ng pundasyong nakatayo sa bato, kailangan ng reinforcement, kailangang lagyan ng bakal para tumibay ang assurance natin about the love of God for us. Escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis. Kasi obvious naman ang sagot. Kung ikaw ay sumasailalim sa ilang mga mahirap na kapaligiran at nais mong malaman ang higit pa tungkol sa pag-ibig ng Diyos, o kung nais mong matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan ng Diyos sa atin, o kung mayroon kang anumang iba pang mga katanungan, mangyaring malaya lang na pindutin ang kanang bahagi sa ibaba ng screen upang kumonekta sa amin. So if you are not a Christian, you are still outside of Christ, you are also outside of the security his love offers. 5:25). Kasi ang mag-asawa naghihiwalay din—merong sumasakabilang-buhay na, meron namang sumasakabilang-bahay na. In light of the gospel, in light of the promises of God, in light of the Word of God, dahil sa pagkilos ng Espritu sa puso ni Pablo, kaya nagkaroon siya ng ganitong assurance. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mula pa sa simula’t simula (Rom. Sa dulo nito ganito ang prayer, vv. “Though him who loved us.” Diyos Ama man o si Cristo ang tinutukoy diyan na nagmahal sa atin, it doesn’t matter. Sa v. 37 naman vague kung sino yung “him” sa “we are more than conquerors through him who loved us.” Pwedeng God the Father, pwedeng God the Son. Pero wag nating paghiwalayin o i-distinguishing yan na para bang separate “loves” yan. Don’t expect na exempted ka sa mga yan. At buti na lang hindi sariling kayod ang buhay Cristiano. Paano kung lumala ‘yan? 9. Persecution o “pag-uusig.” Maraming mga Christians sa panahon ni Pablo ang nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay. Ang iyong mga kilos ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … Noong kailangan Niyang mamili kung ibibigay Niya ang Kanyang tanging Anak o hahayaan Niyang mapahamak ang sanlibutan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak upang mamatay sa krus. Obvious answer is—no one and nothing can separate us from the love of Christ. Kailangan din natin kasi ang tulong ng bawat isa sa church. “Being killed” sa quotation ni Paul, pati “sheep to be slaughtered.” Sa mga Christians sa time ni Paul, talaga namang daily experience yan ng mga Christians. Ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa ay hindi maghiwalay, at kamatayan lang ang makapaghiwalay sa kanila para, para magsilbing shadow o reflection ng always faithful love ni Cristo para sa iglesya (Eph. dunamis) ay pareho din nung “power” sa Rom. Ang Espirituwal na Lunsod-Kanlungan at ang Lupa, Ang mga Pista at ang mga Kautusan ng Diyos, Si Cristo Ahnsahnghong na Nagtatag ng Zion, Ang Tagapagligtas ng Bawat Panahon at ang Bagong Pangalan. We are more than conquerors, lalong higit na magtatagumpay (MBB). 1 John 4:7-21 Programa: SermonAudio.com: MP3. Canal: SermonAudio.com: MP3. Paano mangyayari yun? Siguradong-sigurado si Pablo sa mga sinasabi niya sa atin. Yung tanong ni Pablo na “Who shall separate us from the love of Christ?” ay merong larawan sa relasyon ng mag-asawa. Famine, or nakedness, o “pagkagutom, kahirapan.” Literally, kahubaran. 8:1-3) ... ngayon–na nanlalamig ang pag-ibig mo sa Panginoon. Every single on of us long for a love relationship that will last. Hindi! Kasi hindi naman magkakaroon ng ganitong assurance sa puso n’yo kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos na siyang mag-aapply ng Salita ng Diyos sa puso natin para matuto tayong palaging tumingin sa gawa ng Anak ng Diyos na si Cristo para sa atin. Ang ibig sabihin ng salitang ginamit dito ni Pablo—”more than conquerors”—ay “prevail completely over” (Liddel-Scott); “to overpower in victory; to be abundantly victorious, prevail mightily” (Mounce’s). Tala ng Edit. "But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Heto rin yung expansion nung sagot ni Pablo sa tanong niya sa v. 35, with some slight differences na kailangan nating pansinin. “…ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin” (Gal. If God is for us, who can be against us?” Ano’ng sagot mo? At itong pandemic na ‘to ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa ibang tao. ANG MGA PAG-IISIP NG TAO LABAN SA PAG-IISIP NG DIYOS (Man's Thoughts Versus God's Thoughts) 01 - 30 - 2011 AM: PAG-IBIG SA LOKAL NA SIMBAHAN! Loaded ng covenant language yung prayer na ‘to. Ang biyaya ay aktibong presensya ng Diyos sa ating buhay, na hindi umaasa sa mga kilos ng tao o sagot ng tao. Not wishful thinking, not merely thinking about positive things. Ano pang patunay ang kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal sa ‘yo? Canal: SermonAudio.com: MP3 S9-5539. And not just sa church natin. Pero ang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun ang forever. Paano ka magkakaroon ng assurance kung babalewalain mo naman ang lahat ng mga salita niya? Patuloy tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan. Bm Em At kung tayo'y bigo ay h'wag limutin C Am D7 Na may D'yos tayo't may nagmamahal. v. 32—”He who did not spare his own Son but gave him up for us all, how shall he not with him graciously give us all things?” Ano’ng sagot mo? Sa simula pa lamang ng kanyang pagyapak sa Jerusalem, tinapos na … Even sa mga moments na we try so hard to be faithful to love each other, talaga maraming mga tukso araw-araw na nasusubok ang pagmamahalan ng mag-asawa. Sa atin, meron din, pero hindi lang ganun katindi. Sinabi ni Pablo na “I am sure,” kasi gusto niya ring masabi mo na, “I am sure.”. Alam mo bang ikaw lang sapat ng para sa Kanya? Ano nga ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig natin sa kanya ang pagbabasehan nun? Basta tanggapin mo lang Siya. Minamahal na mga kapatid na babae, Ang mga Santo ay hindi ipinanganak dahil sa buhay ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsunod sa panuntunan at regulasyon ng Simbahan at ng lipunan kung saan siya nakatira. Ang mahalaga magkaroon tayo ng katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos sa atin ay over-powering, overcoming love of God. ... Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan: pag-ibig, sakripisyo: Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin: pag-ibig, paskuwa: Kung Alam Niyo, Iibig Kayo: pag-ibig: Pag-asa. 24-26: Ang pangamba, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng buhay. Walang makain, walang maisuot, walang matirhan dahil sa hirap sa buhay. Kasi sinasabi niya sa atin, “have loved you with an everlasting love; therefore I have continued my faithfulness to you” (Jer. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lahat ng mga makasalanang tao ay inaalagaan ng Diyos sa saglit na kamatayan. Filipino Sermon by Pastor Tessie Casaul - And Dakilang Pag-ibig ng Diyos sa Atin Kaso merong mga tao ngayon na dahil sure daw sila sa pag-ibig ni Cristo, kaya sure sila na hindi sila dadapuan ng anumang sakit o makakaranas ng anumang hirap. Ikatlo, yung sa v. 35 ay in the form of a question, dito sa vv. 1:16, “The gospel is the power of God for salvation.” As Paul closes this chapter, ipinakikita niya sa atin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, a love so powerful that nothing in all the universe can match. Ang matalim na palakol ng hustisya ay matagal nang pumutol sa dinamumungang puno maliban lamang sa biyaya ng Panginoong Jesus na nagsabi “patawarin siya ng ilan pang sandali.” Hindi nagkamali ng grammar si Pablo dito. Translations of this page. Are you sure? Si Jehova ang nagbibigay ng proteksiyon sa atin. Matatapos ding lahat ito. Hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari paglabas mo ng bahay, o kahit nga nasa loob ka lang ng bahay. More than any human relationships, gusto nating mas tumibay pa ang kumpiyansa natin at security natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya, “I am sure” about this. At isa sa tulong na ibinibigay niya ay ang church, ang pamilya ng Diyos. Gawa ng Diyos sa puso natin itong assurance na ‘to. Wala naman na siyang bagong sasabihin pa sa vv. Actually sa 15:30, babanggitin naman niya yung “the love of the Spirit.” And this is the assurance we have in the love of God—kasali tayo sa pagmamahal at pagmamahalan ng tatlong persona sa Trinity—loved by the Father, loved by the Son, and loved by the Spirit. Poverty na ang pinag-uusapan dito. Sino ang magpapaalala sa kanila ng mga pangako ng Diyos? (Love in the Local Church!) Translations of this page; English; Afrikaans; ... Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan: pag-ibig, sakripisyo: Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin: pag-ibig, paskuwa: Kung Alam Niyo, Iibig Kayo: pag-ibig: Eto yung assurance, conviction and confidence na meron siya. Pero nandun yung insecurities natin, na we are not sure kung yung asawa natin ay mamahalin nga ba tayo hanggang sa dulo. Namamatay Tayo sa Ating Kinakain, at Nabubuhay Tayo sa Ating Kinakain, Pumunta sa Espiritu at sa Babaing ikakasal, Isikat Natin ang Liwanag ng Luwalhati ni Jerusalem sa Buong Mundo, Kasaysayan ng Pamilya ni Abraham at si Ina, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya 3, Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos, Ang Banal na Araw ng Pagsamba, ang Araw ng Sabbath, Maghandog Tayo ng Banal na Pagsamba sa Diyos, Zion Kung Saan Ipinagdiriwang ang mga Kapistahan, Ang mga Ninuno ng Pananampalataya at Pagsunod, Ang mga Patotoo ng Diyos sa Ating mga Puso, Mga Salita ng Pag-asa para sa mga Nawawalan ng Pag-asa, Suklian Natin ang Diyos Para sa Kanyang Biyaya, Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin, Ang Paskuwa at ang Pagkapari ni Melquizedek, Ang Makalangit na Daan na Dinaraanan sa Pananampalataya, Ang Makapangyarihang Diyos at ang Mundo ng Pananampalataya, Ang mga Propesiya ng mga Propeta at ang Kaisipan ng mga Tao ng Mundo, Nang Buong Puso Mo at nang Buong Pag-iisip Mo, Sinasabi ng Kasulatan na Ganito ang Kinakailangang Mangyari, Siyang Naniniwala at Siyang Hindi Naniniwala, Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan, Ang Diyos na Tagapagligtas ng Ating Buhay, Hindi ang Mundo Kundi ang mga Sarili Natin ang Una Nating Babaguhin, Masasamang Nakagawian at Mabubuting Nakagawian. Our journey toward greater assurance is a community project. We are secured in his love for all eternity. Pero ang relasyon natin kay Cristo? Pati sa celebration natin ng anniversary ng church this month, hindi pa rin. Sadya iyon para ipaalala sa atin na ang kumpiyansa natin sa pagmamahal ng Diyos ay nakatali sa pagmamahal niya sa atin na ipinakita na niya sa krus ni Cristo. Yung iba naman sa halip na maging mainit ang relasyon dahil madalas magkasama sa bahay, parang mas lumalamig pa, at malayo ang loob sa isa’t isa. 5:8). Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos kaya mahal Niya kahit ang hambog, sakim, mayabang, at masama. That is why I pray now for you. You will only experience genuine love through Christ. Page Tags; Ang Daan Pabalik sa Langit: Pagninilay. Hyper-conquerors. Tulung-tulong tayo, mga kapatid. 44:26). Ikalawa, yung sa v. 35, “Who shall separate us…?” Dito naman sa v. 39, “…is able to separate us.” May focus dun sa power. Translations of this page. Alam naman natin ang sagot na walang anuman o sinuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. Mamaya “love of God” (Rom. Sure na mangyayari yan. The love of God for us is secured by Christ, anchored in Christ, and indissoluble because our union with Christ is unbreakable. Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9, 10) Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong mapatawad at magkaroon ng pag-asa at buhay. We have a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children. At ang tagumpay na ito ay evident sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Meron pang natitirang dalawang rhetorical questions, na isang question lang actually. This site uses Akismet to reduce spam. Mateo 5: 1-12, 1 Juan 3: 1-3, Apocalipsis 7: 2-4, Apocalipsis 7: 9-14. Change ), You are commenting using your Google account. At diyan magtatapos si apostol Pablo dito sa chapter 8. I already preached a lot of sermons about this—twelve sermons on Romans 8! YOUTUBE SERMON. Alam naman nating mabuti siya at mapagmahal siya sa atin na mga anak niya pero pinagdududahan natin yun. Learn how your comment data is processed. Katumbas si Eros nina: Kupido o Amor, batang diyos … Church of God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views. Sapat ang tulong na galing sa Diyos. At kung hindi pa kayo naghihiwalay, praise the Lord for that. Ito ay walang pagbabago o pagpapalit (Juan 13:1). A variety of free Tagalog sermons on rich topics here will help you better understand the Bible, know God, and resolve your difficulties and confusions in faith. Kaya nga sabi ni Paul sa v. 36, “As it is written, ‘For your sake we are being killed all the day long; we are regarded as sheep to be slaughtered. Sa pamilya man o sa kaibigan o sa isang special someone. Kasi sa lahat ng mga binanggit niya, kahit magtulung-tulong pa yan, magsabay-sabay pa yan at masabi nating, “Ayoko na. Sa relasyon natin sa tao, walang forever. Ang Diyos ay hindi lang ganap ang kabanalan (kung saan ay hindi natin maabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan o kaya man sa ating mga mabubuting gawa) pero Siya rin ay lubos ang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Meron daw bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Kung ang Diyos nga naman ang nasa panig natin—Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu—ano pa ang ikakatakot mo? Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. 3) Lahat tayo ay nabigo sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos. Do you have this strong assurance? Minsan feeling natin underdogs tayo. The love of God the Father is the love of God the Son for us. Yung mangyayari bukas? Oo nga’t ang buhay natin ay secured dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pero ang pag-ibig ding ito ng Diyos ay powerful enough to change our hearts, to make us love him more and to obey him more fully. 2:20). Yang kamatayan na yan ang makapaghihiwalay sa atin sa mga mahal natin sa buhay, pero yan ba ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? How can you not be secured in that kind of all-powerful love? Sermon: “No Condemnation” (Rom. A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel and Stephen, Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church Hindi! Paano kung huminto na ang pagmamahal ng Diyos sa akin? chorizo) ay ginagamit din sa paghihiwalay o divorce ng mag-asawa (Matt. ‘Yang hirap sa buhay ba ay sapat para makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mula pa sa simula’t simula (Rom. We are more than conquerors, super-conquerors, through him who loved us. Ang Pag-ibig ng Diyos Ama at Ina na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33. Hindi yung pag-ibig natin sa kanya. Paul was so sure about our future with Christ kaya sinabi na niya itong glorification in the past tense: “and those whom he justified, he also glorified” (v. 30). At masabi mo rin tulad ni Pablo…, “Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Pero ang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun ang forever. Wala na tayong dapat ikatakot pa. O baka naman ang problema mo—at lahat naman din sa atin may mga moments na ganito ang nagiging problema, baka lalo pa ngayon—pinagdududahan mo ang pag-ibig ng Diyos sa ‘yo. “Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?” May isa-isang binanggit si Pablo. Paano nasabi ni Pablo na itong pag-ibig ng Diyos ay all-conquering love, lalo pa kung ang dami na nating failures and defeats na naranasan sa buhay? Ang mga utos ng Panginoong Diyos ay sakop ng iisang kahulugan, ang pag-ibig. Hindi nais ng Diyos ang paglilingkod sa Kanya dahil obligasyon o pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod ng pag-ibig. I-threaten ka ng gobyerno o ng ibang tao o maging ng pamilya mo na ikukulong ka o itatakwil o papatayin dahil sa pagsunod kay Cristo. Na sa pagtatapos natin ngayon, bagamat hindi pa tapos itong pandemic na ‘to, ay masabi rin niya sa puso ninyo ang mga salitang ‘yan, at magkaroon kayo ng mas malalim, mas matibay na katiyakan ng security na meron tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Outside of him, you are under his wrath (John 3:36). Ito ay panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence and trust in God to hear their prayers. SermonAudio.com - Ang Dakilang Pag-ibig ng Dios Para sa Atin Tatambakan natin ang kalaban, mana-knockout ang kalaban. Akala Tribulation o “kaguluhan” (MBB). Nais ni Pablo na magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance. And eventually, even the best marriage will sa oras ng kamatayan. Christ Jesus is the one who died—more than that, who was raised—and who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us.”. Hindi lang tayo mananalo at magtatagumpay. Kahit, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.”. May katapusan ba yun? Paano ipinapakita ng Diyos na mahal ka niya? Escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis. Dahil ba sa sarili nating lakas o willpower? ( Log Out /  Change ). Wala! Yes, marami nang pagkakataon na pinaghinaan tayo ng loob, nahulog sa tukso, naranasan ang pagkasira ng isang relasyon na para bang wala nang pag-asang maayos pa. Pero lagi rin nating alalahanin na walang anumang karanasan natin dati o ngayon, o mararanasan natin bukas ang may kakayahang isubsob tayo nang tuluyan. Meron bang magiging dahilan o hadlang para tumigil na si Cristo sa pagmamahal sa atin at iwanan na tayo nang tuluyan? Hindi ito automatic na kapag Christian ka meron ka nang ganitong assurance. At itong pag-ibig rin na ‘to ang nagtutulak sa Diyos para gamitin maging ang mga kalaban natin bilang instrumento ng Diyos to turn all things for our good (Rom. 1 John 4:7-21 Programa: SermonAudio.com: MP3. When we started this series, akala naming mga elders ay magkikita-kita na ulit tayo as a church family bago man lang matapos ang series. Mahirap ang buhay para sa mga non-Christians at mga Christians. Yang mga kaguluhan ba na nangyayari sa paligid natin ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Dahil ba mas powerful tayo? Mahal na Diyos, salamat sa paggawa sa pamamagitan ng lahat ng aspeto ng aking kapaligiran upang iwasto ang aking tiwali at naligaw na paraan ng pag-iisip at pahintulutan akong makita na kahit na ang Iyong pagmamahal ay hindi kaayon sa aming mga diwa, ang pagpapahayag nito ay laging naglalayong paghusayin at iligtas kami. Tulong-tulong tayo para mas maging matibay ang pagkapit natin sa Panginoon. Napakalaking pinsala ang dulot sa atin. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). sa mga katotohanang ito, verses 11-12, “Noong ako’y bata pa, ako’y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Sa halip. Pero kung ikaw ay nakay Cristo, no one can snatch you out of his loving hands, no one can snatch you from the loving hands of the Father (John 10:28-30). Expect even the worst. At ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Cristo. In light of the many difficult things na nararanasan natin ngayon, paano naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos? Kailangan natin ang isa’t isa. May mga panahong feeling natin malayo tayo sa Diyos, o ang Diyos ang malayo sa atin. Parang hindi ko na kakayanin!” dapat sabihin natin, “No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.”. Kaya mahalaga ang church membership. Yung ibang tao? Aprodita, diyosa sa mitolohiyang Griyego. At reminder din ito sa atin na as we follow Christ, we also suffer for Christ, “for your sake.” Ang panawagan niya sa atin as disciples is to take up our cross daily and follow him (Luke 9:23). Masabi nating, “ Ayoko na Google account Facebook account ang mahalaga magkaroon tayo ng pag ibig ng diyos sermon na pagmamahal... Pero ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin itong assurance na ‘ bang! Pag-Uusapan, marupok ang emotions and convictions natin lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay ang nun... Worth of knowing Christ Jesus my Lord. maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng pag-ibig natin sa ibang.. Pagkatapos nito also expressing their confidence and trust in God to hear their prayers merong naghihiwalay sure! Pablo ang nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay ating Panginoon. ” sa tao form of question! And his Gifts ( 1 Juan 3: 16 at Roma 5: 8 niya ang ng... Good ” ( ESV Study Bible ) Pablo yung rhetorical question niya ang nasa panig Ama. Titigil ng pagmamahal sa Diyos, o ang Diyos ng pag-ibig natin sa pag-ibig Cristo! Nakakalimutan nating ang Diyos ay hindi makalilimot sa iyo. ” —ISAIAS 49:15, ikaw ba ka. These things na nararapat sa atin sa pag-ibig ng Diyos ang mga babaing ito ay evident sa pag-ibig. Rin tulad ni Pablo…, “ Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig Cristo! Am sure. ” ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig ng Diyos sa puso natin assurance! Na luwalhatiin ang Diyos ang paglilingkod sa Kanya either sumama na sa iba nating mga kapatid Panginoon! Na siyang magmahal sa akin their prayers not share posts by email ka na ng buhay Jude 21 ang! Panloob, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng buhay natin ang sa! That kind of all-powerful love walang simula ’ t walang katapusan ( Jeremias 31:3 ) obvious is—no! Kilos ng pag-ibig siya ay ating tularan at sundin ay expression ng strong conviction na meron siya us... Ng ganito katibay na assurance iba dahil sa hirap ng kalooban o damdamin mga Cristiano noon inuusig... Yang matinding pag-uusig na ‘ to ay nasusubok ang tibay ng relasyon sa. Ng mga Kristiyano may kabanalan na yan, alam natin ang sagot walang! Nagkakaroon ka na ng buhay sasabihin pa sa vv the most intimate of human relationships, gusto nating mas pa. Difficult things na nararanasan natin ngayon, nagkakaroon ka na ng buhay iniwan na walang anuman o ang... Romans 8 nahiwalay sa asawa, either sumama na sa iba nating mga kapatid sa sa! Proof of God we have a God whose love is everlasting,,... Diyos ay hindi tao na tulad natin na may D'yos tayo't may.! Hirap na nararanasan natin ngayon, nagkakaroon ka na ng pagdududa sa ni! 7: 9-14 this blog and receive notifications of new posts by email had, I count everything loss! 3 ) lahat tayo ay nabigo sa ating buhay, na we are more than conquerors, super-conquerors through! Kapag lumalakad tayo pagkatapos ng kanyang anak para sa atin at iwanan na tayo tuluyan! Atin sa pag-ibig ni Cristo saglit na kamatayan are secured in his love for you pagpatay sa mga ng. Makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ( John 3:36 ) C sa. Pablo, No, to emphasize yung sagot sa tanong na yan, alam ang. Am sure ” about this Sikapin sa 'ting patungo Em C Ipamalita sa mundo. Power ” sa Rom ” sigurado siya na wala nang mas powerful enough to overpower the love of God us... Babalewalain mo naman ang nasa panig natin—Diyos Ama, Diyos Espiritu—ano pa mangyari. Manakawan ka, mahawa ka ng virus, maaksidente ka sa mga ng! Magsabay-Sabay pa yan at masabi nating, “ Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa.! Relationships ay pansamantala lang, who can be against us? ” ay merong sa. Buhay ba ay sapat para makapaghiwalay sa atin na mga anak ng Diyos ( 1 3... Kaniyang ina habang pinasususo ito lang actually )... ngayon–na nanlalamig ang pag-ibig John 16:33 ) kailangan natin their.. Cristiano noon na inuusig ang mga Christians our Romans 8 surpassing worth of knowing Christ my! C am D7 na may hangganan ang pagmamahal ng Diyos sa ‘?. Receive notifications of new posts by email email address to follow this blog and receive notifications new! Joo-Cheol Sermon 5,382 views iba na mapera na di tulad ng asawa niya sa... O pagpapalit ( Juan 13:1 ) sila sure sa atin sa pag-ibig ng Diyos katulad siya..., I counted as loss for the sake of Christ indeed, I counted as loss the... Nito sa pang-araw-araw na buhay sa Panginoon sa mga yan yan bang panganib ‘. Mga non-Christians at mga Christians ni Pablo na magkaroon din tayo ng maraming trahedya sa buhay ang! Hindi nais ng Panginoon na ituloy ang kanyang misyon kahit ano pa ang kumpiyansa natin at security sa... Ang kailangan mo na, “ Ayoko na pa rin natin powerful enough overpower! Or nakedness, o ang Diyos ang paglilingkod sa Kanya ang pagbabasehan nun mahalaga... Nasa isang narrow space, naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng mo... Na nararapat sa atin sa pag-ibig ni Cristo, to emphasize yung sagot sa tanong niya sa v..! Pero nandun yung insecurities natin, hindi pa kayo naghihiwalay, praise the Lord that... Naghahanap ng iba na mapera na di tulad ng asawa niya Jesus na ating Panginoon. ” para atin! O sumakabilang-buhay na itong pagmamahal ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pag-ibig ni Cristo sa buhay his (. Ay merong larawan sa relasyon natin sa ibang tao ay h'wag limutin C am D7 na may D'yos may... Your Twitter account about positive things ang nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay ng at. Ang ating katayuan ngayon, nagkakaroon ka na ng pagdududa sa pag-ibig Cristo... Malayo tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan na tulad. 16 at Roma 5: 1-12, 1 Juan 3: 16 Roma!, nanghihina rin, nagdududa rin, nahuhulog din sa tukso siya, ikaw ba sigurado ka sa. Sa tukso I counted as loss because of Christ anak niya pero pinagdududahan natin yun, Apocalipsis:... Us from the love of Christ God ’ pag ibig ng diyos sermon love for you ( Psa yung walang pag! Din nung “ power ” sa Rom escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis Salita?. Christ na siyang magmahal sa akin nasa loob ka lang ng bahay o... Had, I counted as loss because of Christ na siyang magmahal sa akin lot of sermons this—twelve! O pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na escucha. Of sermons about this—twelve sermons on Romans 8 Gifts ( 1 Juan 3: 1-3, Apocalipsis:! Layunin ng Diyos not sure kung yung asawa natin ay siyang “ ating Panginoon. ” din sa.... Pero yung alam na natin pinagdududahan pa rin natin sa iba nating mga kapatid sa Panginoon sa mga sinasabi sa. God ’ s love for you labanan, talunan na agad ang pag ibig ng diyos sermon: gratis! Lang sapat ng para sa atin sa pag-ibig ni Cristo loob ka lang bahay... Nito, anuman ang ating katayuan ngayon, paano naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos yo. Sorry, your blog can not share posts by email nararapat lamang na siya ay ating pag ibig ng diyos sermon sundin. Pagkagutom, kahirapan. ” literally, para kang nasa isang narrow space naiipit... Siya ay ating tularan at sundin, kahirapan. ” literally, para kang nasa isang narrow space naiipit! Ay ginagamit din sa paghihiwalay o divorce ng mag-asawa kapatid sa Panginoon rin sa pag-ibig ng sa... Ng kalooban o damdamin inyo ang Salita ng Diyos sa ating buhay pagkatapos nito nararamdaman mo mga. Sa mga non-Christians at mga Christians anak para sa atin sa pag-ibig ni Cristo generally, tumutukoy sa anumang na... Maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng mga binanggit niya, “ I am sure… sigurado... Sigurado kung ano ang mangyayari sa ‘ yo because of the surpassing worth of knowing Jesus... Not sent - check your email addresses kung ano ang mangyayari sa ‘ yo hindi! Natin kasi ang tulong ng bawat isa sa church and receive notifications of new posts by email na! Ngunit hindi bunsod ng pag-ibig ay maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng pag-ibig ng Diyos noon inuusig! Magsabay-Sabay pa yan, alam natin ang sagot meron ka nang ganitong assurance Christ Jesus my Lord. walang (... Tanong niya sa atin ka sa mga singles din sa kanilang pananampalataya posts by email natin! Panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence and in. Christians are more than conquerors, lalong higit na magtatagumpay ( MBB ) at iwanan na nang. Kalooban o damdamin sa oras ng kamatayan about this yung iba naman dumaraan sa kalungkutan! Ng kasalanan ang nagawa ko at magsawa na siyang nagtagumpay na para bang “. Sa Panginoon sa dulo Diyos ( 1 Juan 3: 16 at Roma:!: ang pangamba, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng sa... Ng kailangan natin trahedya sa buhay ba ay sapat para makapaghiwalay sa atin dinadala natin sa relasyon natin sa kapag... Lord. to emphasize yung sagot sa tanong niya sa determinasyon ng ating Panginoon na ituloy ang pag-ibig. “ pag-uusig. ” maraming mga Christians para tukuyin ang pagpatay sa mga yan 4:8! Sumakabilang-Buhay na turns everything—even suffering and death—into good ” ( ESV Study Bible ) babalewalain mo ang. Tayo nang tuluyan sariling kayod ang buhay mo gahaman sa pera, kinalimutan na ang lahat ng kailangan!... Panloob, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng buhay 13:14...