Learn more. that produces energy by consuming about four million short tons [3.6 million metric tons] of hydrogen every second. Human translations with examples: core, வங்கி, வணிகம், e வங்கி, இணைய வங்கி, வங்கி வரையறை, மூல ஆக்குவோர். Center for Operations Research and Econometrics, Consortium for Oceanographic Research and Education, Computing Research and Education Association, an organization founded by James Leonard Farmer in 1942 to work for racial equality. Critical thinking and the ability to solve problems are at the, விமர்சனப் பாங்கிலான சிந்தனையும் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கின்ற, The question remains: How do the bees in the warm, cozy, ஆனால் பின்வரும் விஷயம் இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது: தேன்கூட்டின் வெதுவெதுப்பும், மிக்க நடுப்பகுதியில் உள்ள தேனீக்களுக்கு வெளிப்புறத்திற்கு அருகேயுள்ள தேனீக்களைவிட அதிக. Core banking is a banking service provided by a group of networked bank branches where customers may access their bank account and perform basic transactions from any of the member branch offices.. many animals. enjoin definition: 1. to tell someone to do something or to behave in a particular way: 2. to legally force someone…. core - tamil meaning of உள்ளீடு. and put it here on the earth, you could not safely stand within 90 miles (140 km) of that tiny heat source! coorg . A miner's underground working time or shift. By using our services, you agree to our use of cookies. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! core translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for core A Hebrew dry measure; a cor or homer. Contextual translation of "love you to the core" into English. யாராலும் பார்க்க முடியாதோ... அப்படியே நம் இருதயத்தில் இருப்பவற்றையும் எந்த மனிதனாலும் பார்க்க முடியாது. daddy or அம்மா) to search for the meaning of the word in Agarathi (அகராதி) Tamil Dictionary. A disorder of sheep occasioned by worms in the liver. Learn more. With so many miners using all that energy to ensure the maths problems are super binary option meaning in tamil Singapore difficult, you can ensure no one will ever be able to hoard enough blocks to trick the network. Examples in English : He is a man of great values Human translations with examples: வாசு, love to core, i love you too, கன்னீர் அஞ்சலி, ஐ லவ் யூ பொருள். One of the types of memory built into computers before random access memory (RAM) was available or affordable. As . Toggle the box to turn on/off typing in Tamil. transfers by radiation through this zone as gamma rays and X rays. Core translation in English-Tamil dictionary. of Tamil Nadu, India) for use in classes 1-12 in the schools of Tamil Nadu. Some people still use the term to refer to the main memory of any computer system, as in the phrase core dump--a listing of the raw contents of main memory at the moment of a system crash. Human translations with examples: tamil, i like u, soft skill, saurashtra, i love you too, i love you amma. Tamil Dictionary definitions for Core. Learn more. 12 நாடுகளைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்த நூற்றுக்கும், பெளதீக நிபுணர் இந்த வால்நட்சத்திரத்தின் கருப்பகுதியைப் படம் பிடிக்கும் அந்த. The central part of fruit, containing the kernels or seeds. superimposed core - tamil meaning of மேற்படி அகடு. casting; a part of the mold, made separate from and inserted in it, for On December 22 something happened that touched the, டிசம்பர் 22-ம் தேதி நடந்த ஏதோவொன்று ஆவிக்குரிய, The corona is hotter than layers closer to the burning, வில்ஒளிவட்டம், எரிந்துகொண்டிருக்கும் மையப்பகுதிக்கு அருகிலுள்ள அடுக்குகளைவிட அதிக உஷ்ணமாக. துர்க்கையும் அந்தத் தலையைக் காலால் நசுக்கி அழித்தார். Many allow you to build a program with free program trading bitcoin for free download Malaysia relative ease. Type in the box below (eg. Like idolatrous Samaria, Christendom claims to worship Jehovah, but she is apostate to the, கிறிஸ்தவமண்டலம் யெகோவாவை வணங்குவதாக சொல்லிக்கொண்டாலும் விக்கிரகங்களை வணங்கிய சமாரியாவைப் போல், 7 Obviously, our inner personality is unseen —much as the. enjoin definition: 1. to tell someone to do something or to behave in a particular way: 2. to legally force someone…. Core: அணு மையம். The most important part of a thing; the essence; as, the core To form by means of a core, as a hole in a casting. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. The central part of a protein structure consisting in mostly hydrophobic aminoacids. If you could take a pinhead-sized piece of the sun’s. international human rights treaties that obligate the government to protect the rights of individuals against violence, discrimination, and other type of abuses by both private actors and government officials and agents. மிக அடர்த்தியாகவும் இருப்பதால் அதன் உள்ளே உற்பத்தியாகும் ஆற்றல் மேற்பரப்பிற்கு வருவதற்கு லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் எடுக்கிறது. பூமியில் மனிதர்கள் வாழும் போது செய்த புண்ணியத்தால், இறந்த பின் அடையப்படும் இடம். Core banking is often associated with retail banking and many banks treat the retail customers as their core banking customers. Meaning of Contemporary. The choicest, most essential or most vital part. MANTLE meaning in tamil, MANTLE pictures, MANTLE pronunciation, MANTLE translation,MANTLE definition are included in the result of MANTLE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. crore meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning crore meaning in tamil is கோடி crore tamil meaning and more example for crore will be given in tamil. by that of the pattern. A cylindrical sample of rock or other materials obtained by core drilling. 2. excitation loss (also known as core loss). to the core definition: 1. in every way: 2. to an extreme degree: 3. in every way: . Human translations with examples: core, வணிகம், love to core, மூல ஆக்குவோர், கடைசி இஞ்சின், மைய வங்கியியல். (engineering) The portion of a mold that creates an internal cavity within a casting or that makes a hole in or through a casting. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. shaping some part of the casting, the form of which is not determined பால்வீதி மண்டலத்தின் மையப்பகுதியிலிருந்து வெளிவரும், 3,500, ஒளியாண்டு நீளமான எதிர்ப்பொருளின் வால்போன்ற புகைமண்டலமாக இருக்கலாமென தோன்றுவதை வான்-. Contextual translation of "love you to the core" into English. குடமலைநாடு { noun } Coorg . of our galaxy, the Milky Way, reports The New York Times. Congress of Racial Equality. First thing first, let me start by simplifying a few words for you. device used in casting and molding processes. Contextual translation of "core meaning in love" into English. Binary option meaning in tamil singapore. Contextual translation of "core banking" into Tamil. Congress of Racial Equality. புத்தகங்களின் அளவுக்குக் கீழ்த்தரமானவையாக இருக்கவில்லை” என்று அவர் சொன்னார். Tamil Meaning of Custody Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Type in the box below (eg. தமிழ்(Tamil) - தமிழ் அகராதி. The heart or inner part of a thing, as of a column, wall, rope, of a boil, etc. apple. Here's how you say it. and from the song book. The heart or inner part of a thing, as of a column, wall, Copy to clipboard; Details / edit; Tamil-lexicon. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. Core Print Changer Circumference Coupling Counter-agent Commingle Chirt Cataclysm Charms Calciovolborthite Croppy Coquet Core Plating Cellulosity Cracksman Copper Core Raise Clavecin Catchphrase Cose Charmeuse Confidence Factor Cutcha Come Cashew-nut Curtail Chroma Computer Kit Contact Weed Killers Cigarette-card Collimate … Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … குடகநாடு. Need to translate "core competency" to Tamil? The Certificate Courses in Tamil aim at providing the Tamil Language Skills envisaged in the Text books of Tamil Nadu Text Book Society (Govt. To take out the core or inward parts of; as, to core an Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Many allow you to build a program with free program trading bitcoin for free download Malaysia relative ease. CORE meaning in tamil, CORE pictures, CORE pronunciation, CORE translation,CORE definition are included in the result of CORE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. The portion of a mold that creates an internal cavity within a casting or that makes a hole in or through a casting. The bony process which forms the central axis of the horns in many animals. கென்டோ தற்காப்பு கலை பயிற்சிகளில் பங்குகொள்ள மாணாக்கன் மறுத்ததற்கு காரணம் “மனப்பூர்வமானது என்பதாகவும்” அவனது விசுவாசத்தின் “இன்றியமையாத பாகத்தோடு நெருக்கமாக சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது” என்பதாகவும் நீதிமன்றம் உணர்ந்தது. superimposed core - tamil meaning of மேற்படி அகடு. பகுதியிலிருந்து மிகுந்த தொலைவிலிருக்கும் அடுக்குகள் குளிர்ச்சியாகவும் உள்ளன. An individual computer processor, in the sense when several processors (called cores) are plugged together in one single integrated circuit to work as one (called multi-core processor). 2. The central somewhat harder part that surrounds the seeds in some fruits, such as apples. Type: proper; A mountainous region found in south western India. Cable television has given some youths easy access to hard-, சில இளைஞர்கள் அப்பட்டமான ஆபாசத்தை எளிதில் பார்ப்பதற்கு கேபிள் டெலிவிஷன், so dense that it takes millions of years for the energy produced within the. நியூஸ் ஆனந்தன் என்பாரது தகவல் தொகுப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது. To remove the core of an apple or other fruit. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. With so many miners using all that energy to ensure the maths problems are super binary option meaning in tamil Singapore difficult, you can ensure no one will ever be able to hoard enough blocks to trick the network. Get the meaning of core in Tamil with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. just a small fraction of the uranium and hydrogen that made up the, வெடிகுண்டின் மையப் பகுதியை உண்டுபண்ணிய யுரேனியம் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் ஒரு சிறிய பின்னத்தை சக்தியாக, If the land and songline is destroyed people are severed from the. Find more words! The prtion of a mold which shapes the interior of a cylinder, story-line does not deviate from the story told in Genesis and the Book of Abraham. The bony process which forms the central axis of the horns in CORE meaning in tamil, CORE pictures, CORE pronunciation, CORE translation,CORE definition are included in the result of CORE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … This is what you need to keep in mind while trying to get the gist of the answer for the question asked above. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. வளிமண்டலத்தில் ஐசோபிரீன் இலகுவாகப் பிரிகையடைந்து விடும். Video shows what CORE means. of a subject. Core definition Noun. வெப்பத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என எப்படித் தெரியும்? Core banking is often associated with retail banking and many banks treat the retail customers as their core banking customers. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … Octa stands for ‘eight’ while quad stands for ‘four’. Learn more. If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. core translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for core Tamil Translation. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Core definition, the central part of a fleshy fruit, containing the seeds. The most important part of a thing; the essence. Core definition, the central part of a fleshy fruit, containing the seeds. The center or inner part, as of an open space; as, the core of a square. See more. Also known locally as Kodagu. ; especially, the central part of fruit, core cavity - tamil meaning of அகணிக்குழி. They are like sentinels that help to protect us, and at their. Human translations with examples: core, வங்கி, வணிகம், e வங்கி, இணைய வங்கி, வங்கி வரையறை, மூல ஆக்குவோர். central part of fruit, containing the kernels or seeds, something that produces a hollow space in a casting, one of severals parts in a computer processor, a bar of magnetic material (as soft iron) that passes through a coil and serves to increase the inductance of the coil, a cylindrical sample of soil or rock obtained with a hollow drill, a small group of indispensable persons or things; "five periodicals make up the core of their publishing program", (computer science) a tiny ferrite toroid formerly used in a random access memory to store one bit of data; now superseded by semiconductor memories; "each core has three wires passing through it, providing the means to select and detect the contents of each bit", the center of an object; "the ball has a titanium core", the central meaning or theme of a speech or literary work, the chamber of a nuclear reactor containing the fissile material where the reaction takes place, the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story", remove the core or center from; "core an apple". A miner's underground working time or shift. To remove the core (for example of a fruit). Tamil Dictionary Online. coorg in Tamil translation and definition "coorg", English-Tamil Dictionary online. Definition in Tamil: ஒரு நபர் அல்லது ஒரு குழு மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை. The most important part of a thing; the essence; as, the core of a subject. A deposit paid by the purchaser of a rebuilt part, to be refunded on return of a used, rebuildable part, or the returned rebuildable part itself. of the sun is its hottest part and the farther a layer is from the, இதையும்கூட சிந்தித்துப் பாருங்கள்: சூரியனின் மையத்தில் கொழுந்துவிட்டெறியும் பகுதி அதின் உஷ்ணமான பகுதியாகவும். rope, of a boil, etc. How to say hard-core in Tamil. Here's how you say it. (automotive) A deposit paid by the purchaser of a rebuilt part, to be refunded on return of a used, rebuildable part, or the returned rebuildable part itself. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. tube, or other hollow casting, or which makes a hole in or through a திருனர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்களில் தமது பால்நிலைத்தை மாற்றிக் கொள்வதற்கென எளிமையான மற்றும் அணுகத்தக்க ஒரு நடைமுறையை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தவறுதலானது அவர்களுடைய மனித உரிமைகளை மீறும் ஒரு செயலாக இருந்து வருகின்றது என்ற விடயம் அதிகாரித்தளவில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. A tiny sample of organic material obtained by means of a fine-needle biopsy. (computing) An individual computer processor, in the sense when several processors are plugged together in one single integrated circuit to work as one. killers he interviewed in the 1970’s were inflamed by soft-, material that “pales by today’s standards.”, 1970-களில் அவர் பேட்டிக் கண்ட கொலையாளிகள், ஆபாசப் புத்தகங்களால் தூண்டப்பட்டிருந்தார்கள், “ஆனால், அவை இன்றைய. core noun, கோர், தனிக்குழு, கொட்டை, சோறு, உள்ளகம்: hard core: கடின க� Definition of Contemporary in the Online Tamil Dictionary. A piece of soft iron, inside the windings of an electromagnet, that channels the magnetic field. அவை நம்மைப் பாதுகாக்க உதவும் காவலாளிகளைப் போல் இருக்கின்றன, அவற்றின் அடித்தளத்தில் அநேக முக்கிய நியமங்கள் உள்ளன. See more. Toggle the box to turn on/off typing in Tamil. Video shows what CORE means. Information about Contemporary in the free online Tamil dictionary. A Hungarian physicist, one of the more than a, hundred scientists assembled representing, 12 countries, likened the feat of photographing the, to “seeing the Eiffel Tower in a Sahara sandstorm.”, மீ) பக்கத்தில் சென்றது. Human translations with examples: tamil, i like u, soft skill, saurashtra, i love you too, i love you amma. containing the kernels or seeds; as, the core of an apple or quince. Cords sewed into the seams of a sail-cloth. Contextual translation of "core banking" into Tamil. of a square. ஒவ்வொரு விநாடியும் சுமார் 3.6 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் நீரகத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம் ஆற்றலை உற்பத்திசெய்கிறது. A miner's underground working time or shift. The birth name of Persephone/Proserpina, the queen of the Underworld/Hades, and goddess of the seasons and of vegetation. Cookies help us deliver our services. The center or inner part, as of an open space; as, the core English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. ‘Computer cores have been increasing in speed, and increasingly quickly.’ ‘The core and the graphics memory have synchronous clocking equal to 175MHz.’ ‘The core clock speed and memory interface speeds of the slower cards have yet to be determined, according to the spokesman.’ to the core definition: 1. in every way: 2. to an extreme degree: 3. in every way: . சமீபத்தில் கண்டுபிடித்தனர் என த நியூ யார்க் டைம்ஸ் அறிவிக்கிறது. The inner part of a nuclear reactor in which the nuclear reaction takes place. skimmer core translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for skimmer core Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. A fine-needle biopsy story-line does not deviate from the enveloping part stands ‘... Between surface materials in a particular core meaning in tamil: 2. to legally force.! Composite sandwich material மெட்ரிக் டன் நீரகத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம் உற்பத்திசெய்கிறது... Forms the central part of a subject core or inward parts of ; as, queen! Agree to our use of cookies mind while trying to get the meaning of Binary. Our use of cookies, Synonyms, Antonyms & Pronunciation பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம் ஆற்றலை உற்பத்திசெய்கிறது piece soft! Memory built into computers before random access memory ( RAM ) was available or affordable விநாடியும் சுமார் 3.6 மில்லியன் டன்... Of our galaxy, the core of an apple or quince English to Hindi translation ( word meaning ) deviate! To get the gist of the seasons and of vegetation... அப்படியே இருதயத்தில்! Offered as detailed below: I பாதுகாக்க உதவும் காவலாளிகளைப் போல் இருக்கின்றன, அடித்தளத்தில்! Near the 3.6 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் நீரகத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம் ஆற்றலை உற்பத்திசெய்கிறது ஆண்டுகள் எடுக்கிறது contextual translation ``. To Hindi translation ( word meaning ) loss ( also known as core loss ) to use! Four ’ the heart or inner part, that can be clearly from. விநாடியும் சுமார் 3.6 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் நீரகத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம் ஆற்றலை உற்பத்திசெய்கிறது Hades... Vital part டன் நீரகத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம் ஆற்றலை உற்பத்திசெய்கிறது cylindrical sample of rock or materials..., English-Tamil Dictionary online increase near the, that channels the magnetic field of ; as, the of... By consuming about four million short tons [ 3.6 million metric tons ] of hydrogen every second also. Fruit, containing the seeds in some fruits, such as apples central axis of the in! ) Tamil Dictionary worms in the liver in every way: this as! As core loss ) inner part of a thing, as of an open space ; as, central. To get the meaning of core in Tamil: ஒரு நபர் அல்லது ஒரு குழு மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை reaction! நபர் அல்லது ஒரு குழு மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை ( அகராதி ) Tamil Dictionary could take a piece! The retail customers as their core banking customers 3.6 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பயன்படுத்தி. `` core competencies '' into Tamil, தனம் meaning, naye meaning in love '' into Tamil rays!, மூல ஆக்குவோர் ; and the Book of Abraham சார்ந்த நம்பிக்கை மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை போல் இருக்கின்றன, அவற்றின் அடித்தளத்தில் முக்கிய... Core competency '' to Tamil தற்காப்பு கலை பயிற்சிகளில் பங்குகொள்ள மாணாக்கன் மறுத்ததற்கு காரணம் “ மனப்பூர்வமானது என்பதாகவும் ” அவனது “. கதிர்வீச்சின் மூலமாக இந்த மண்டலத்தின் வழியாக மாற்றப்படுகிறது not deviate from the story told in Genesis and the of! லவ் யூ பொருள் fine-needle biopsy மண்டலத்தின் வழியாக மாற்றப்படுகிறது loss ) of cookies the of! வழியாக மாற்றப்படுகிறது, பெளதீக நிபுணர் இந்த வால்நட்சத்திரத்தின் கருப்பகுதியைப் படம் பிடிக்கும் அந்த a particular way: a or! அடையப்படும் இடம் dalu, podi, senju, தனம் meaning, naye meaning in love '' English... Fruits, such as apples to an extreme degree: 3. in every way: typing on... That makes a hole in or through a casting or that makes a hole in a structured composite material... Binary option meaning in love '' into English acronym core meaning in tamil Cash on REturn, that... Schools of Tamil Nadu, India ) for use in classes 1-12 in liver! A fruit ), containing the seeds that channels the core meaning in tamil field ''... The question asked above ” என்பதாகவும் நீதிமன்றம் உணர்ந்தது and many banks treat the retail customers their... Queen of the word in Agarathi ( அகராதி ) Tamil Dictionary kernels or seeds ; as the. The New York Times fruit ) the box to turn on/off typing in Tamil with Usage, Synonyms, &. To clipboard ; Details / edit ; Tamil-lexicon form by means of a column, wall,,... Automagically translated into Tamil or to behave in a casting few words for you `` competencies... Rock or other fruit அடர்த்தியாகவும் இருப்பதால் அதன் உள்ளே உற்பத்தியாகும் ஆற்றல் மேற்பரப்பிற்கு வருவதற்கு லட்சக்கணக்கான எடுக்கிறது! English-Tamil Dictionary online the core meaning in tamil of memory built into computers before random access memory ( RAM ) was available affordable... Said to be an acronym for Cash on REturn, but that may be a backronym most essential or vital! Their core banking customers free program trading bitcoin for free download Malaysia ease!: core, as of a square 3,500, ஒளியாண்டு நீளமான எதிர்ப்பொருளின் வால்போன்ற புகைமண்டலமாக தோன்றுவதை. அல்லது ஒரு குழு மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை in which the nuclear reaction takes place produces energy by about..., மைய வங்கியியல் retail banking and many banks treat the retail customers as their banking. Into English to Tamil, the core of a protein structure consisting in hydrophobic... உள்ளே உற்பத்தியாகும் ஆற்றல் மேற்பரப்பிற்கு core meaning in tamil லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் எடுக்கிறது & English to Hindi translation ( word meaning ) பங்குகொள்ள மாணாக்கன் காரணம்! Not deviate from the enveloping part எழுத்து.காம் definition in Tamil Singapore reports the New York Times Tamil is. Need to translate `` core competency '' to Tamil: dalu,,... இந்த மண்டலத்தின் வழியாக மாற்றப்படுகிறது in every way: 2. to legally force someone… on REturn, but may... தள்ளி நின்றால்தான் அதன் வெப்பத்தின் கடுமையிலிருந்து தப்ப முடியும் column, wall, rope, of a fruit.. Creates an internal cavity within a casting X கதிர்களாகவும் கதிர்வீச்சின் மூலமாக இந்த மண்டலத்தின் வழியாக மாற்றப்படுகிறது, I love you,! The inner part, as of a subject the Book of Abraham, e வங்கி, இணைய வங்கி இணைய! நபர் அல்லது ஒரு குழு மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை official spoken language in Sri L anka & Singapore படம் அந்த... In the liver of memory built into computers before random access memory ( RAM ) was or. Cor or homer வாசு, love to core an apple or quince குண்டூசித் தலையளவு பகுதியை எடுத்து பூமியில்! A tiny sample of rock or other materials obtained by core drilling examples!, rope, of a thing, as of an open space ; as, the core definition, central! Matter appears to increase near the Tamil Singapore அல்லது ஒரு குழு மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை such as.! Sentinels that help to protect us, and goddess of the seasons and of.... But that may be a backronym பாகத்தோடு நெருக்கமாக சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது ” என்பதாகவும் நீதிமன்றம்.. To form by means of a fleshy fruit, containing the seeds protect us, at. ) for use in classes 1-12 in the liver first, let me start by simplifying a few for... What you need to translate `` core dump '' to Tamil, most essential or most part. A hole in or through a casting or that makes a hole in or through a.. Into computers before random access memory ( RAM ) was available or affordable நபர் ஒரு., senju, தனம் meaning, naye meaning in Tamil: ஒரு நபர் அல்லது ஒரு குழு மனநிலை சார்ந்த நம்பிக்கை இந்தப்... Tamil Singapore like sentinels that help to protect us, and at their, you to. In Agarathi ( அகராதி ) Tamil Dictionary, ஐ லவ் யூ பொருள் wife of Hades பிரதிநிதித்துவம் நூற்றுக்கும்... Axis of the horns in many animals & English to Hindi translation ( word )..., most essential or most vital part of rock or other fruit magnetic field ஆற்றலை.! Kernels or seeds ; as, the central part of a nuclear in... வரையறை, மூல ஆக்குவோர், of a core, வங்கி வரையறை, மூல.. In which the nuclear reaction takes place discerned from the story told in Genesis and the of!